:: ภาพรวมการประกอบธุรกิจขของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
    
ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2524 โดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRG (ชื่อเดิม บริษัท มาบุญครอง ไรซมิล จำกัด) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก เมื่อปี 2533 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นโดยมี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ MBK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2536
    
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน
:: บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือข้าวสารบรรจถุงพลาสติกขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 48 และ 49 กิโลกรัม ภายใต้ เครื่องหมายการค้า " ข้าวมาบุญครอง พลัส"และ "ข้าวจัสมินโกล์" โดยเฉพาะข้าวถุงยี่ห้อ "มาบุญครอง"ซึ่งมียอดขายประมาณร้อยละ 55 ของรายได้ทั้งหมด ประกอบไปด้วย
-
ข้าวหอมมะลิ 10% ที่มีข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 90% และข้าวหอมมะลิหัก 10% ขนาดบรรจุ 5,15,48 และ 49 กก.
-
ข้าวหอมทิพย์ เป็นข้าวหอมมะลิ 100% จำนวน 70% กับข้าวขาว 100% จำนวน 30% ขนาดบรรจุ ข้าวหอมทิพย์(เหลือง) 5 กก.
ข้าวหอมทิพย์ (ชมพู)5กก. และข้าวหอมทิพย์(กระสอบส้ม)ขนาด 15,48,และ 49 กก.
-
ข้าวหอมปทุม 100% เป็นข้าวหอมที่พัฒนาสายพันธุ์จากข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุ ข้าวหอมปทุม(ส้ม)5 กก.และข้าวหอมปทุม
(เขียว) 5 กก.
-
ข้าวขาว 100%(ฟ้า)ขนาด 5 กก. และข้าวรวงแก้ว(น้ำเงิน) ขนาด 5 กก.
-
ข้าวเสาไห้ 100% เป็นข้าวเสาไห้ 100% (กระสอบน้ำเงิน) ขนาดบรรจุ 15,48และ 49 กก.
-
ข้าวขาว 15%(น้ำตาล) ขนาด 5 กก.และรวงข้าวทิพย์(ม่วง) ขนาด 5 กก.
-
ข้าวหอมมะลิ 100% จัสมินโกลด์ เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพิเศษบรรจุในถุงสูญญากาศ ขนาดบรรจุ 2 กก.
-
ข้าวกล้องหอมนพคุณ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% บรรจุในถุงสูญญากาศ ขนาดบรรจุ 2 กก.
-
ข้าวมาบุญครองพลัส เป็นข้าวหอมมะลิไทยโดยเพิ่มคุณค่าจากผัก และธัญพืช ปราศจากสารปรุงแต่งเพื่อสุขภาพ โดยมี 4 ชนิด ดังนี้
 
1.
ข้าวธัญพืช ประกอบไปด้วยเมล็ดทานตะวัน งาดำ และฟักทอง ขนาดบรรจุ 450 กรัม
 
2.
ข้าวกระเทียมเห็ดหอม ประกอบด้วยกระเทียม เห็ดหอม และแครอท ขนาดบรรจุ 450 กรัม
 
3.
ข้าวห้าสี ประกอบด้วยข้าวโพด แครอท เผือก และถั่วลันเตา ขนาดบรรจุ 450 กรัม
 
4.
ข้าวกล้องงอก นูทรา กาบาไรซ์ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อให้ได้สารหาอารมากขึ้น
 
ทั้งใยอาหาร วิตามิน แมกนีเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สารกาบาที่ให้ปริมาณสูงมากกว่าข้าวกล้องปกติ 30 เท่า
 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกันการเกิดโรค อาทิ โรคมะเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ ลดการตึงเครียด รู้สึกผ่อนคลาย
 
ขนาดบรรจุ 450 กรัม
-
ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100 ข้าวใหม่ต้นฤดู (เป็นข้าวที่ได้รับโล่รางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง
ที่ มีคุณภาพสม่ำเสมอ ต่อเนื่องกัน 5ปี จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานดีพิเศษ(*) (รูปพนมมือติดดาว เป็นรายแรก
และรายเดียวจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จังมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุง มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ)
ขนาดบรรจุถุง 5,15 กก.
-
ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว)เป็นข้าวหอมมะลิเก่า 100% ขนาดบรรจุ 5,15,45,และ 49 กก.
-
ข้าวหอมมะลิ 5% ที่มีข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 95% และข้าวหอมมะลิหัก 5% ขนาดบรรจุ 5 กก.
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ปลายข้าว
ปลายข้าวมาจากเมล็ดข้าวหักที่เกิดจากการประปรุงคุณภาพข้าว ส่วนใหญ่จะผสมสำหรับข้าวสารส่งออกเพื่อนำไปผสมให้ได้
คุณภาพข้าวตามที่ต้องการ นอกจากนี้ปลายที่เป็นประเภทปลายเล็กจะขายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อนำไปทำอาหารสัตว์

 

:: บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)
    
บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านไซโลและโกดังเพื่อเก็บข้าวเปลือก ข้าวสาร และรับบริการอบพืช ทั้งนี้จะให้บริการแก่บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว โดยให้เช่าสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภท (ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงงานบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)) เช่น ที่ดิน ไซโล คลังสินค้า ด่านชั่งและท่าเรือ บริษัทฯให้บริการโดยให้ทำสัญญาเช่าเป็นปีต่อปี และกำหนดอัตราค่าบริการตามปริมาณการเก็บรักษา
:: บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์)  จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 37.50%)

     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพกาบาไรซ์ (NutraGABA Rice) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมัน รำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชนิดบรรจุแคปซูลภายใต้เครื่องหมายการค้า "มาบุญครองพลัส" และข้าวเพื่อสุขภาพอื่นๆ เช่น ข้าวไรซเบอร์รี่ ข้าวสี่สี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับข้าวกล้องงอกหอมมะลิ โดยแปรรูปเป็นแบบผงชงดื่ม และแบบพร้อมดื่ม ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดจำหน่ายได้เร็ว ๆ นี้

:: บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 99.99%)
:: บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 99.99%)
    บริษัทฯ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เพื่อตลาดภายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”
บริษัทฯ ได้ขอเลิกการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และได้ให้โรงงานผลิตข้าวถุงอื่นเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าและดำเนินการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อบรรจุถุงสำหรับตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

:: บริษัท สีมาแพค จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 49.99%)
    
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2540 มีมติอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 6.12 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตสิ่งพิมพ์จากฟิลม์พลาสติกประเภท 6.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงข้าวสารและถุงขี้เถ้าแกลบให้แก่กลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ชนิด 8 สี เครื่องทำซอง และเครื่องกรอและตัด เพื่อรองรับการผลิตตามความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ในตลาดที่ลูกค้าต้องการ

:: โครงสร้างรายได้ของบริษ้ทและบริษัทย่อย
 

 

 

Free Vertical CSS Menus Css3Menu.com