:: ภาพรวมการประกอบธุรกิจขของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
    
ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2524 โดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRG (ชื่อเดิม บริษัท มาบุญครอง ไรซมิล จำกัด) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก เมื่อปี 2533 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นโดยมี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ MBK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซ ึ่งต่อมาได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2536
    
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน
:: บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 74.52%
 
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 2 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม, 48 และ 49 กิโลกรัม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” “มาบุญครอง พลัส” และ “ข้าวจัสมินโกลด์” ประกอบไปด้วย
      ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดู ขนาดบรรจุ 5, 15 กก. (เป็นข้าวที่ได้รับโล่รางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน 5 ปี จึงทำ ให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานดีพิเศษ (*) (รูปพนมมือติดดาว เป็นรายแรก และรายเดียวจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุง มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ)
     ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) เป็นข้าวหอมมะลิเก่า 100% ขนาดบรรจุ 5, 15, 45 และ 49 กก.
     ข้าวหอมมะลิ 5% ที่มีข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 95% และข้าวหอมมะลิหัก 5% ขนาดบรรจุ 5 กก.
     ข้าวหอมมะลิ 10% ที่มีข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 90% และข้าวหอมมะลิหัก 10% ขนาดบรรจุ 5, 15, 48 และ 49 กก
     ข้าวหอมทิพย์ เป็นข้าวหอมมะลิ 100% จำนวน 70% กับข้าวขาว 100% จำนวน 30% ขนาดบรรจุ ข้าวหอมทิพย์(เหลือง) 5 กก. ข้าวหอมทิพย์(ชมพู) 5 กก. และข้าวหอมทิพย์(กระสอบส้ม) ขนาด 15, 48 และ 49 กก.
     ข้าวหอมปทุม 100% เป็นข้าวหอมที่พัฒนาสายพันธุ์จากข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุ ข้าวหอมปทุม(ส้ม) 5 กก. และข้าวหอมปทุม(เขียว) 5 กก.
     ข้าวขาว 100% (ฟ้า) ขนาด 5 กก. และข้าวรวงแก้ว (น้ำเงิน) ขนาด 5 กก.
     ข้าวเสาไห้ 100% เป็นข้าวเสาไห้ 100% (กระสอบน้ำเงิน) ขนาดบรรจุ 15, 48 และ 49 กก.
     ข้าวขาว 15%(น้ำตาล) ขนาด 5 กก. และข้าวรวงทิพย์(ม่วง) ขนาด 5 กก.
     ข้าวหอมมะลิ 100% จัสมินโกลด์ เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพิเศษบรรจุในถุงสุญญากาศ ขนาดบรรจุ 2 กก.
     ข้าวกล้องหอมนพคุณ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% บรรจุในถุงสุญญากาศ ขนาดบรรจุ 2 กก.
     ข้าวมาบุญครองพลัส เป็นข้าวหอมมะลิไทยโดยเพิ่มคุณค่าจากผัก และธัญพืช ปราศจากสารปรุงแต่งเพื่อสุขภาพ โดยมี 6 ชนิด ดังนี้
         1. ข้าวธัญพืช ประกอบด้วยเมล็ดทานตะวัน งาดำ และฟักทอง ขนาดบรรจุ 450 กรัม
         2. ข้าวกระเทียมเห็ดหอม ประกอบด้วยกระเทียม เห็ดหอม และแครอท ขนาดบรรจุ 450 กรัม
         3. ข้าวห้าสี ประกอบด้วยข้าวโพด แครอท เผือก และถั่วลันเตา ขนาดบรรจุ 450 กรัม
         4. ข้าวกล้องงอก นูทรา กาบาไรซ์ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อให้ได้สารอาหารมากขึ้น ทั้งใยอาหาร วิตามิน แมกนีเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สารกาบาที่ให้ปริมาณสูงมากกว่าข้าวกล้องปกติ 30 เท่า ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกันการเกิดโรค อาทิ โรคมะเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ ลดการตึงเครียดรู้สึกผ่อนคลาย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
         5. ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นลูกผสมระหว่างข้าวสีนิลกับข้าวหอมมะลิ มีโปรตีนเป็น 2 เท่าของข้าวหอมมะลิ และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ แอนโทไซยานินม เบต้าแคโรทีน, แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง และที่สำคัญมีน้ำตาลต่ำ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
         6. ข้าวสี่พัฒน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรือผู้ที่เริ่มต้นรับประทานข้าวกล้อง ชนิดของข้าวประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 100% เกรดคัดพิเศษ, ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%, ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 100% และข้าวกล้องหอมมะลิแดง เป็นการผสมผสานสุดยอดสายพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์สูงสุด ภายใต้สูตรผสมพิเศษของข้าวมาบุญครอง ทำให้ได้ข้าวคุณภาพหลังหุงสุกสม่ำเสมอน่ารับประทาน ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
     ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ปลายข้าวมาจากเมล็ดข้าวหักที่เกิดจากการปรับปรุงคุณภาพข้าว ส่วนใหญ่จะผสมสำหรับข้าวสารส่งออกเพื่อนำไปผสมให้ได้คุณภาพข้าวตามที่ต้องการ นอกจากนี้ปลายที่เป็นประเภทปลายเล็กจะขายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อนำไปทำอาหารสัตว์
:: บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)
    
บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านคลังสินค้า ทั้งนี้จะได้ให้บริการแก่บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ทั่วไป โดยให้เช่าสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภท (ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)) เช่น ที่ดิน คลังสินค้า และท่าเรือ บริษัทฯ ให้บริการโดยให้ทำสัญญาเช่าเป็นปีต่อปีหรือแล้วแต่ตกลง และกำหนดอัตราค่าบริการตามปริมาณการเก็บรักษา หรือตามจำนวนพื้นที่
:: บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เมนท์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 75.00%)
    
บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร โดยได้เปิดศูนย์อาหาร “The Fifth” ที่ชั้น 5 ของ MBK Center มีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารจำนวน 525 ที่ และร้านอาหารจำหน่ายรวม 22 ร้าน โดยอาหารที่จำหน่ายเป็นอาหารนานาชาติ หลากหลายประเภท สถานที่โอ่โถง สะอาด ถูกอนามัย และมีบริการที่ดีเลิศ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังรับจ้างเป็นผู้บริหารพื้นที่ศูนย์อาหาร MBK FOOD ISLAND ที่ชั้น 6 อีกด้วย
:: บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.98%)
    
บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร โดยได้เช่าพื้นที่ระยะยาวที่ชั้น 6 จากบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการศูนย์อาหาร MBK FOOD ISLAND ขึ้น โดยมีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารจำนวน 1,100 ที่ และร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 52 ร้าน ร้านอาหารมีหลากหลายประเภท และลูกค้ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความมีชื่อเสียงในเรื่องรสชาด ความอร่อย และราคาพอประมาณ ทำให้ศูนย์อาหารนี้มีคนใช้บริการหนาแน่นตลอดวัน และยังเป็นสถานที่ที่ต้องแวะเวียนแห่งหนึ่งในศูนย์การค้าเอ็มบีเค
:: บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 60.00%)
    
บริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท FUJIO FOOD SYSTEM จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นใน 2 แบรนด์ คือ FUJIO SHOKUDO จำหน่ายอาหารญี่ปุ่นประเภทพื้นบ้านแนวครอบครัว เน้นความสดใหม่ของอาหาร และ TSURUMARU จำหน่ายอาหารประเภทอุด้ง โดยทำเส้นสด ๆ ในร้าน ขณะนี้ร้าน Fujio Shokudo ได้เปิดจำหน่ายที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า MBK Center ส่วนร้าน Tsurumaru ปัจจุบันได้เปิดจำหน่ายทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้
1. ศูนย์การค้า MBK ชั้น 6 (ติดกับร้าน Shokudo)
2. ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 1
3. 55 มาร์เก็ต ศรีนครินทร์
4. ศูนย์การค้า Plus Mall อมตะนคร
:: บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 99.99%)
    บริษัทฯ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เพื่อตลาดภายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” บริษัทฯ ได้ขอเลิกการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และได้ให้โรงงานผลิตข้าวถุงอื่นเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าและดำเนินการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อบรรจุถุงสำหรับตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจด้านซื้อขายข้าวสารให้แก่บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไปอีกด้วย
:: บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์)  จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด 99.99%)

     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพนูทรากาบาไรซ์ (Nutra GABA Rice) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชนิดบรรจุแคปซูล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาบุญครอง พลัส” และน้ำมันรำข้าวหอมมะลิธรรมดาที่ไม่ใช่อินทรีย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อินโนฟู้ด” นอกจากนี้ยังมีการผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพอื่น ๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสี่สี เป็นต้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจด้านซื้อขายข้าวสารให้แก่บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

:: บริษัท สีมาแพค จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 49.99%)
    
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2540 มีมติอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 6.12 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตสิ่งพิมพ์จากฟิล์มพลาสติกประเภท 6.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงข้าวสารให้แก่กลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ชนิด 8 สี เครื่องทำซอง และเครื่องกรอและตัด เพื่อรองรับการผลิตตามความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ในตลาดที่ลูกค้าต้องการ
:: บริษัท เอ็ม บี เค สุกี้ นัมเบอร์วัน จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 99.98%)

     บริษัทฯ ดำเนินกิจการร้านอาหารประเภทสุกี้ แต้จิ๋วโบราณ โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการขายอาหารในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ถนนพระรามเก้า นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เนื่องจากแบรนด์ สุกี้ นัมเบอร์วัน ยังเป็นที่จดจำของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน บวกกับรสชาดสุกี้ดั้งเดิมที่อร่อย เป็นที่ประทับใจทันทีที่ผู้บริโภคได้ลองทาน ดังนั้นจึงทำให้ร้านมียอดขายที่ดีและมีลูกค้าที่มาทานซ้ำเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจึงวางแผนที่จะขยายสาขา และเพิ่มชนิดของร้านอาหารในลักษณะอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ ไป

:: โครงสร้างรายได้ของบริษ้ทและบริษัทย่อย
 

 

 

Free Vertical CSS Menus Css3Menu.com